Máy ép gạch xây tường (Block) hệ 1
Call
Bảo hành : 12 tháng
Máy ép gạch xây tường (Block) - hệ 2
Call
Bảo hành : 12 tháng
Máy ép gạch Bloch rung + thuỷ lực
Call
Bảo hành : 12 tháng
Máy ép gạch Block hoàn toàn tự động
Call
Bảo hành : 12 tháng
Máy ép gạch vỉa hè thuỷ lực ép
Call
Bảo hành : 12 tháng
Máy ép gạch block tự động QTY10-15
Call
Bảo hành : 12 tháng
Máy ép gạch block tự động QTY8-15
Call
Bảo hành : 12 tháng
Máy ép gạch block tự động QTY9-15
Call
Bảo hành : 12 tháng
Máy ép gạch block tự động QTY5-18
Call
Bảo hành : 12 tháng
Máy ép gạch block tự động QTY3-18
Call
Bảo hành : 12 tháng
Máy ép gạch Changli QT4-15
Call
Bảo hành : 0 tháng